Χαρτογράφηση της κοινότητας των μουσικών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του λαϊκού πολιτισμού

Μέσα από την αναστάτωση που δημιούργησε ο κορονοϊός φάνηκε καθαρά πόσο λίγα πράγματα είναι γνωστά στον κόσμο και στους κάθε λογής υπεύθυνους για την πραγματικότητα των ανθρώπων του μουσικού λαϊκού πολιτισμού.

Ποιοι και πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι;

Γιατί είναι “αόρατοι” στα μάτια των θεσμών;

Research-mapping_results_of_traditional_musicians.pdf

Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να ανιχνεύσει τις ιδιότητες και τις ανάγκες της κοινότητας των μουσικών που σχετίζονται με μουσικά ιδιώματα του ελλαδικού χώρου, των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου.