Α16 Ποιο είναι το κοινό στο οποίο εμφανίζεστε συνήθως;

Ι Κοινό ενήμερο και στοχευμένο με επίκεντρο τη μουσική

Όταν ρωτήθηκαν για το ποσοστό του κοινού τους που οι ίδιοι θεωρούν “ενήμερο, στοχευμένο και με επίκεντρο τη μουσική”, 451 από τους 1112 δήλωσαν ότι το 60 έως 80% του κοινού τους ανταποκρίνεται σε αυτήν την περιγραφή. 330 άτομα δήλωσαν οτι 20% του κοινού τους έχει επίκεντρο τη μουσική. 295 άτομα δήλωσαν ότι 40% του κοινού τους έχει επίκεντρο τη μουσική. 9 άτομα δήλωσαν ότι στους χώρους που εργάζονται δεν υπάρχει κοινό που έχει ως επίκεντρο τη μουσική. 27 άτομα δε θέλησαν να απαντήσουν.

ΙΙ Κοινό που βλέπει τη μουσική σαν ένα ακόμα στοιχείο στη συνολική του διασκέδαση σε ένα χώρο (συνδυασμός με χορό, φαγητό, κοινωνική συναναστροφή κλπ)

Από τους 1112 συμμετέχοντες, 353 άτομα δηλώνουν ότι το κοινό τους αποτελείται κατά 20 έως 40% από ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τη μουσική ως ένα ακόμα στοιχείο της συνολικής τους διασκέδασης. 312 άτομα δήλωσαν ότι εκεί που εμφανίζονται το ποσοστό αυτής της μερίδας κοινού φτάνει το 60%, ενώ 383 άτομα δηλώνουν πως το 80% του κοινού που παρακολουθεί τις παραστάσεις τους βλέπει τη μουσική ως ένα ακόμη στοιχείο της συνολικής του διασκέδασης. 25 άτομα δήλωσαν ότι κανένας άνθρωπος στο κοινό του δε βλέπει τη μουσική ως ένα ακόμα στοιχείο της συνολικής τους διασκέδασης, ενώ 39 άτομα δε θέλησαν να απαντήσουν.