Α3 Πόσα χρόνια εργάζεστε ως μουσικός;

Κατά την καταγραφή, πάνω από το 1/3 των συμμετεχόντων 35,83% δήλωσε ότι εργάζεται επαγγελματικά από 11 έως 20 χρόνια. Σε πολύ κοντινό ποσοστό 32,13% βρίσκεται και η κατηγορία των μουσικών που εργάζονται πάνω από 21 χρόνια. Το 19% του συνόλου εργάζεται από 6 έως 10 χρόνια και ένα 13% εργάζεται κάτω από πέντε χρόνια. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία προκύπτει ένα αρκετά ικανοποιητικό δείγμα αντιπροσώπευσης της εργασιακής εμπειρίας.