Α4 Σε σχέση με το συνολικό σας εισόδημα, πόσο μέρος καταλαμβάνει η ενασχόληση σας με τη μουσική;

Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 48,11% δήλωσαν ότι βιοπορίζονται αποκλειστικά από την μουσική, το 15,47% έχει τη μουσική ως κύρια πηγή εισοδήματος, αλλά ασχολείται και με κάποιο άλλο επάγγελμα συμπληρωματικά, ενώ για το 30,76% η μουσική εργασία αποτελεί συμπληρωματική πηγή εισοδημάτων. Ένα ποσοστό 5,67% επέλεξε να μην απαντήσει.