Α43 Δημογραφικά στοιχεία: Φύλο

Στην καταγραφή που έγινε σχετικά με το φύλο των ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, 72,21 % δήλωσαν ότι είναι άνδρες και 27,34% δήλωσαν ότι είναι γυναίκες. Στις πιθανές απαντήσεις, οι συμμετέχοντες είχαν την επιλογή “Άλλο” ως προς την ταυτότητά του φύλου τους, αλλά δε δήλωσε κάποιο άτομο αυτή την επιλογή γι’ αυτό δεν παρουσιάζεται στον πίνακα. 0,45% του δείγματος δεν θέλησε να απαντήσει.