Α48 Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο Δήμος μόνιμης κατοικίας σας;

Για λόγους που διευκολύνουν την οπτικοποίηση, τα δεδομένα στο χάρτη καταχωρούνται ανά περιφέρεια.

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος της έρευνας καταγράφεται γύρω από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, στο νομό Αττικής όπου βρίσκεται η Αθήνα και στην Κεντρική Μακεδονία, όπου βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε ότι αυτή η έρευνα δεν αρκεί για να εξαντλήσει ή έστω να περιγράψει επαρκώς το θέμα του λαϊκού πολιτισμού και της συμβολής του εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων, το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.