Α6 Σε ποιο ή σε ποια από τα παρακάτω είδη μουσικής ειδικεύεστε;

(ερώτηση πολλαπλής επιλογής)

Το διάγραμμα παρακάτω είναι μια χρωματική απεικόνιση της μεταβλητής “Είδος μουσικής εξειδίκευσης”(4). Όσο πιο βαθιά είναι η απόχρωση ενός τετραγώνου, τόσο πιθανότερος είναι ο συνδυασμός ειδών μουσικής εξειδίκευσης. Πχ για έναν μουσικό που ειδικεύεται στο “Ρεπερτόριο που αποτελείται από συνδυασμό έντεχνης ποίησης και λαϊκής μουσικής φόρμας” είναι πιο πιθανό να εξειδικεύεται παράλληλα στο “Ελαφρό τραγούδι του Μεσοπολέμου”, απ’ ότι στις “Επώνυμες λόγιες συνθέσεις της Οθωμανικής περιόδου και ύστερα” κ.ο.κ

47,1% Μεταπολεμικό λαϊκό τραγούδι όπως διαμορφώθηκε τη δεκαετία του ‘50, του ‘60 και του ‘70.

46,9% Δημοτικά / Νησιώτικα

44% Ρεπερτόριο που αποτελείται από συνδυασμό έντεχνης ποίησης και λαϊκής μουσικής φόρμας

42,3% Λαϊκό τραγούδι του Πειραιά του μεσοπολέμου (ανώνυμη και επώνυμη δημιουργία)

38,9% Επώνυμες λαϊκές συνθέσεις με έντονα δυτικά στοιχεία και ταυτόχρονη δυνατή παρουσία τροπικότητας.

34,3% Πρωτότυπες (δικές σας) συνθέσεις.

26,7% Επώνυμες λαϊκές συνθέσεις που ακολουθούν τα πρότυπα του Οθωμανικού μακάμ

26,7% Ανώνυμη δημιουργία εκτός Ελλαδικού χώρου (Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Προποντίδα, μικρασιατικά παράλια) ελληνόφωνη και μη.

16,9% Επώνυμες δημοτικοφανείς συνθέσεις

13,8% Επώνυμες λόγιες συνθέσεις της Οθωμανικής περιόδου και ύστερα

12,7% Ελαφρό δυτικότροπο τραγούδι του μεσοπολέμου

10,1% Βυζαντινή μουσική

4,4% Δεν ειδικεύομαι σε κανένα από τα παραπάνω είδη