Α8 Ασχολείστε με άλλα είδη μουσικής;

Στο σύνολο των 1112 ατόμων που απάντησαν στην ερώτηση αν ασχολούνται με άλλα είδη μουσικής, 68,28 % απάντησε “Ναι”, 28,21 % απάντησε “Όχι” και ένα 3, 32 % δε θέλησε να απαντήσει.