Α9 Μπορείτε να αναφέρετε τα είδη που έχετε ασχοληθεί;

(Ανοιχτή ερώτηση που αφορά στο ποσοστό 68,28% (670 άτομα) των συμμετεχόντων που απάντησαν “Ναι” στο ερώτημα Α8.)


Στην ερώτηση πάνω σε άλλα είδη μουσικής με τα οποία οι ερωτηθέντες ασχολούνται πέρα της ειδίκευσής τους, είναι αξιοσημείωτο ότι οι απαντήσεις ήταν πολύ πιο συγκεκριμένες ως προς το είδος (κρατώντας στο μυαλό μας την ποικιλία των παραπάνω παραμέτρων ορισμού), αλλά επίσης και πολύ μικρότερη η αναφορά στους κυρίαρχους όρους «λαϊκό», «παραδοσιακό» κλπ. σε σχέση με την ερώτηση Α7. Εδώ βλέπουμε πολύ συχνότερα την εμφάνιση ειδών / ορισμών όπως τζαζ, ηλεκτρονική, πειραματική, εναλλακτική, καθώς και πολιτισμικών στοιχείων εκτός της Ελλάδας και Ανατολικής Μεσογείου (π.χ. φλαμένκο, φάντο, λάτιν, τάνγκο κλπ). Πιθανά αυτό σχετίζεται και με ζητήματα απασχόλησης και εισοδήματος, μιας και τα είδη τα οποία αναφέρονται σε αυτό το πεδίο τυχαίνει να ακμάζουν σε σκηνές οι οποίες σπανίως είναι ικανές να στηρίξουν οικονομικά έναν μουσικό πλήρους απασχόλησης.