Α30 Πού απασχολείστε στα μέρη αυτά;

(Εννοώντας τα μέρη στα οποία μετακινείται κανείς για λόγους εργασίας)

Καθώς η ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής, τα άτομα αυτά μπορεί να απασχολούνται σε έναν μόνο ή περισσότερους από τους χώρους που αναφέρονται. Τα μεγαλύτερα ποσοστά εργασίας των μουσικών (από 42,6 έως 74,9 %) αφορούν σε μικρούς χώρους με φαγητό, σε συναυλιακούς χώρους, σε μουσικές σκηνές και μπαρ, σε κοινωνικές εκδηλώσεις, μεγάλους χώρους διασκέδασης και πανηγύρια. Μικρότερα ποσοστά εργασίας (από 4,7 έως 14,3 %) παρατηρούνται στο δρόμο, σε χορωδίες, σε ορχήστρες δήμων και σε φιλαρμονικές ορχήστρες.

Κάθε ποσοστό που παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα πρόκειται για ποσοστό επί τoις εκατό επί του δείγματος των 348 ατόμων που δήλωσαν ότι μετακινούνται για λόγους εργασίας εκτός του τόπου κατοικίας τους στην ερώτηση Α28.