Α31 Σε ποια μέρη εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής σας έχετε εργαστεί τα τελευταία 5 χρόνια;

Μακροπρόθεσμα:

Από το σύνολο των 284 ατόμων που απάντησαν “Ναι” στην ερώτηση Α29, 87,08% μετακινήθηκαν μακροπρόθεσμα (πάνω από 7 ημέρες) για λόγους εργασίας.

Βραχυπρόθεσμα:

Από το σύνολο των 284 ατόμων που απάντησαν “Ναι” στην ερώτηση Α29, 67,16% μετακινήθηκαν βραχυπρόθεσμα (πάνω από 7 ημέρες) για λόγους εργασίας.

Η ερώτηση ήταν ανοιχτή, πράγμα που σημαίνει ότι έδινε τη δυνατότητα στους ερωτώμενους να γράψουν τον ή τους τόπους προορισμού τους.

Η αναφορά όλων των προορισμών δεν θα μας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς οι περιοχές ήταν υπερβολικά πολλές για να οπτικοποιηθούν σε ένα γράφημα. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε χάρτη ανά περιφέρεια. Από την ανάλυση της ερώτησης, πάντως, παρατηρήθηκε ότι η νησιωτική Ελλάδα είναι σαφώς μεγαλύτερος πόλος έλξης για τους μουσικούς, έναντι της ηπειρωτικής.