Α33 Σε τι είδους διοργανώσεις εργαστήκατε στο εξωτερικό;

Η ερώτηση είναι πολλαπλής επιλογής, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί εργάστηκαν σε μία ή παραπάνω από τις διοργανώσεις που αναφέρονται. Από τις απαντήσεις τους προκύπτει ένα μεγάλο ενδιαφέρον μη Ελλήνων διοργανωτών προς την ελληνική λαϊκή παράδοση, όπως δείχνει το 61,2% της συμμετοχής των Ελλήνων μουσικών σε διεθνή φεστιβάλ του εξωτερικού. Στις απαντήσεις φαίνεται, επίσης, ο ενεργός ρόλος των Ελλήνων του εξωτερικού στην υποστήριξη και διάδοση της ελληνικής λαϊκής παράδοσης στις χώρες διαμονής τους, καθώς μεγάλο ποσοστό των μουσικών που έχουν μετακινηθεί στο εξωτερικό για εργασία, έχουν απασχοληθεί από Έλληνες ή σε ελληνικές διοργανώσεις (57,4% σε εκδηλώσεις ελληνικών συλλόγων, 35,9% σε ελληνικά φεστιβάλ)

Κάθε ποσοστό που παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα πρόκειται για ποσοστό επί τοις εκατό των 608 ατόμων που απάντησαν ότι έχουν μετακινηθεί εντός και εκτός Ελλάδος στην ερώτηση Α28.