Α17 Πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με τα είδη μουσικής που προαναφέρθηκαν;

(ερώτηση πολλαπλής επιλογής)

Σύμφωνα με τα στοιχεία το φιλικό περιβάλλον 54,4%, η ωδειακή εκπαίδευση 42,2% και η οικογενειακή παράδοση 39,7% παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην πρώτη επαφή των ανθρώπων με τη μουσική πράξη. Ο θεσμός των μουσικών σχολείων ανέρχεται στο 16,2% του δείγματος, ποσοστό που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο αν αναλογιστούμε ότι από την ίδρυση του πρώτου μουσικού σχολείου έχουν περάσει μόλις 32 χρόνια (Μουσικό Σχολείο Παλλήνης - 1988). Το ίδιο ισχύει και για τη συμβολή του ίντερνετ 15% (15 χρόνια περίπου). Τέλος, υπάρχει ένα ποσοστό ερωτηθέντων ύψους 18,8% που είχε τελείως διαφορετικές προσλαμβάνουσες από τις παραπάνω, σε σχέση με την πρώτη του επαφή με τα είδη αυτά.