Α19 Σε ποιον από τους παρακάτω τομείς έχετε πιστοποίηση;

Το 45% του δείγματος δεν έχει καμία απολύτως πιστοποίηση. Μέσα στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται τόσο αυτοδίδακτοι μουσικοί, όσο και μουσικοί που έχουν παρακολουθήσει ιδιαίτερα μαθήματα ή σεμινάρια τα οποία δεν δίνουν πιστοποίηση ή έκαναν μαθήματα σε Ωδείο, αλλά δεν έφτασαν στο σημείο να πάρουν πιστοποίηση. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό 33,4% είναι αυτοί που έχουν πιστοποίηση στη δυτικοευρωπαϊκή μουσική. Η πιστοποίηση στην παραδοσιακή μουσική που είναι και το τρίτο κατά σειρά ποσοστό 23,9% προέρχεται από κάποιες μουσικές σχολές και ωδεία, αλλά και κάποια Ανώτατα Ιδρύματα που περιλαμβάνουν πιστοποίηση σε δεξιότητα παραδοσιακού οργάνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου ιδρύματος είναι το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Παν/μίου Ιωαννίνων και το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ. Το 11,8% έχει πιστοποίηση στη βυζαντινή μουσική, ενώ το 9,8% έχει πιστοποίηση σε κάποια άλλη μουσική κατεύθυνση. Τέλος, το 3,8% των ερωτηθέντων έχει πιστοποίηση στη τζαζ μουσική.