Α20 Θέλετε να αναφέρετε κάτι ειδικότερο που αφορά τη μουσική σας εκπαίδευση;

Ανοιχτή ερώτηση συμπληρωματική της ερώτησης Α19

Δεδομένου ότι η ερώτηση Α19 έδινε έμφαση στην «πιστοποίηση» της μουσικής κατάρτισης, το ελεύθερο πεδίο Α20 έδωσε τη δυνατότητα στους ερωτηθέντες να απαριθμήσουν τρόπους μουσικής κατάρτισης που εκφεύγουν της πιο οργανωμένης εκπαίδευσης (στην οποία συμπεριλαμβάνονται κυρίως τα ωδεία και αναγνωρισμένες μουσικές σχολές, τα μουσικά γυμνάσια / λύκεια, και τα πανεπιστήμια και ΤΕΙ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό).

Μεταξύ αυτών αξίζει να αναφερθούν (με σειρά συχνότητας στις απαντήσεις):

Εδώ οι απαντήσεις έδωσαν έμφαση κυρίως στην αυτο-εκπαίδευση (ειδικά στους τομείς της λαϊκής / παραδοσιακής / δημοτικής μουσικής, όπου η επίσημη εκπαίδευση είναι σχετικά πρόσφατο φαινόμενο) καθώς και σε έναν αριθμό άλλων παραγόντων μουσικής παιδείας που συχνά αγνοούνται στο πώς προσμετράται η κατάρτιση των επαγγελματιών.

Α Η συνεργασία με άλλους μουσικούς (σε παραστάσεις και ηχογραφήσεις, αλλά και μέσω κοινωνικοποίησης)

Β Ο ρόλος του διαδικτύου ως πηγή κατάρτισης και ενημέρωσης, η επιτόπια έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση (ειδικά σε συνδυασμό με μουσικά ιδιώματα που πηγάζουν από συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας).

Γ Ο ρόλος της κατάρτισης σε άλλα συναφή αντικείμενα, παράπλευρα της μουσικής εκτέλεσης (πχ ηχοληψία, χορός, λογοτεχνία, μουσικολογία, τεχνική κατάρτιση κλπ.).