Α11 Σε ποιους χώρους εργάζεστε;

(ερώτηση πολλαπλής επιλογής)

Από τους 1112 μουσικούς που δήλωσαν ότι εργάζονται σε τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω χώρους εργασίας, προκύπτει ότι το 78,1% εργάζεται συνήθως σε μικρούς χώρους με φαγητό (ταβέρνες) και 74% σε μουσικές σκηνές / μπαρ. Παράλληλα, το 69% εργάζεται σε συναυλιακούς χώρους, το 57,6 % απασχολείται σε κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους, βαπτίσεις κλπ.), ενώ τα πανηγύρια απασχολούν το 41% του δείγματος. Με μικρά ποσοστά ακολουθούν οι μουσικοί του δρόμου (18,4%), οι χορωδίες (17,4%) και οι δημοτικές και φιλαρμονικές ορχήστρες (9,6% και 7.8% αντίστοιχα).