Α13 Πόσο διαφέρει το ιδανικό σας από τις συνθήκες που εργάζεστε συνήθως;

Από τους 1112 μουσικούς που ερωτήθηκαν σχετικά με το πόσο διαφέρει το ιδανικό τους από τις συνθήκες που εργάζονται, 740 δήλωσαν ότι διαφέρει αρκετά έως πολύ. 285 άτομα απάντησαν ότι διαφέρει λίγο και 41 άτομα απάντησαν ότι οι συνθήκες εργασίας τους είναι ιδανικές. 46 άτομα δε θέλησαν να απαντήσουν.