Α14 Μπορείτε να βαθμολογήσετε τις παρακάτω υποδομές στους χώρους που εργάζεστε;

I Ηχητική Υποδομή

Όσον αφορά τις υποδομές των χώρων εργασίας και πιο συγκεκριμένα τις ηχητικές εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται για να διεξαχθεί μία μουσική εκδήλωση, το 48,% δηλώνει ότι οι υποδομές είναι από καλές έως πολύ καλές, ενώ το 37,5 % ότι είναι από κακές έως πολύ κακές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 9,71% σημειώνει ότι δεν υπάρχουν καθόλου ηχητικές υποδομές στους χώρους που εργάζεται. Το 3,87% δε θέλησε να απαντήσει.

Ηχολήπτης

Σε ένα ποσοστό 34,80% των χώρων που δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη κοινότητα δεν υπάρχει ηχολήπτης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο χώρος δε χρειάζεται ηχολήπτη γιατί το παίξιμο γίνεται χωρίς ηχητική κάλυψη, είτε ότι οι ίδιοι οι μουσικοί πρέπει να φέρουν τον δικό τους ηχολήπτη, είτε ακόμα ότι θεωρείται μέρος της δουλειάς τους να ρυθμίζουν μόνοι του τον ήχο τους. Ένα ποσοστό 40,76% δηλώνει ότι ο ηχολήπτης είναι από καλός έως πολύ καλός, ενώ το 19,34% από κακός έως πολύ κακός. Το 5,13% δε θέλησε να απαντήσει.

ΙΙI Φυσική Ακουστικότητα

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες στο 14,48% των χώρων που δραστηριοποιούνται δεν υπάρχουν καθόλου προδιαγραφές ή σχετική μελέτη που να προϋποθέτει μουσική δραστηριότητα (Ανύπαρκτη). Στο 50% των χώρων η φυσική ακουστικότητα είναι από κακή έως πολύ κακή. Από τον συμψηφισμό των παραπάνω προκύπτει ότι στο 64,48% του συνόλου των χώρων οι συνθήκες ακουστικής είναι ακατάλληλες. Υπάρχει βεβαίως και ένα 30,85% που δραστηριοποιείται σε χώρους όπου η ακουστική είναι από καλή έως πολύ καλή.

IV Συνθήκες φωτισμού σε μία ζωντανή εμφάνιση

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, αυτό που ισχύει για τις υποδομές φωτισμού είναι ότι πάνω από τους μισούς 58,28% εργάζονται υπό συνθήκες φωτισμού ανύπαρκτες (δεν υπάρχει πρόβλεψη επαγγελματικού φωτισμού) έως πολύ κακές, ενώ 36,78% υπό συνθήκες καλές έως πολύ καλές. 4,95% δε θέλησε να απαντήσει.

V Κατάλληλη διαμόρφωση / διαρρύθμιση του χώρου για μία ζωντανή εμφάνιση

Η διαμόρφωση των εκάστοτε χώρων (χώρος για κοινό, χώρος για μουσικούς, ανάλογα το μέρος που εργάζεται ο καθένας) είναι για ενα ποσοστό 47,66% καλή έως πολύ καλή, ενώ για το 41,17% είναι από κακή έως πολύ κακή. Μόλις το 6,56% δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάποια ειδική διαμόρφωση του χώρου στον οποίο απασχολούνται (Ανύπαρκτη) και άρα ότι μιλάμε για χώρους που δεν προορίζονταν αρχικά να φιλοξενούν ζωντανή μουσική. Ένα ποσοστό 4,59% που δε θέλησε να απαντήσει.