Α15 Μπορείτε να βαθμολογήσετε τις υγειονομικές συνθήκες;

I Εξαερισμός

Στο σκέλος που αφορά τις συνθήκες εξαερισμού το 48,2% απαντάει από ότι είναι από κακές έως πολύ κακές, ενώ παρόμοιο ποσοστό 46,54% δηλώνει ότι οι συνθήκες εκεί που εργάζεται είναι από καλές έως πολύ καλές. Ένα ποσοστό 5.67% δε θέλησε να απαντήσει.

II Κλιματισμός

Όσον αφορά στις συνθήκες κλιματισμού, το 60,88% απάντησε ότι είναι από καλές έως πολύ καλές και το 33,55% από κακές έως πολύ κακές. Το 5,58% δε θέλησε να απαντήσει.

III Στατικότητα

Σε σχέση με τη στατικότητα των χώρων εργασίας, το 70,6% απαντάει ότι είναι από καλή έως πολύ καλή, ενώ το 9,89% απαντάει από κακή έως πολύ κακή. Το 19,51% δεν δίνει κάποια σχετική απάντηση, πιθανά γιατί αν δεν υπάρχει κάποια εμφανής βλάβη στον χώρο, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει λεπτομέρειες κάποιος που δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις.

IV Προδιαγραφές ασφαλείας (πυρασφάλεια, έξοδοι κινδύνου κλπ.)

Το 57,47% δηλώνει ότι οι προδιαγραφές ασφαλείας είναι από καλές έως πολύ καλές, ενώ το 47,93% δηλώνει ότι είναι κακές έως πολύ κακές. Το 16,19% δε θέλησε να απαντήσει, πιθανά γιατί δε γνωρίζει λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες είναι οι νόμιμες προδιαγραφές ασφαλείας ή πού και αν υπάρχουν εγκαταστάσεις πυρασφάλειας στους χώρους όπου εργάζεται.