Α38 Με ποια μουσική ιδιότητα συμμετείχατε σε εκπομπή στο διαδίκτυο;

(ερώτηση πολλαπλής επιλογής)

450 άτομα απάντησαν θετικά στη συγκεκριμένη ερώτηση. Το συντριπτικό ποσοστό 98,2% πήρε μέρος με την ιδιότητα του οργανοπαίχτη / τραγουδιστή, το 26,6% με την ιδιότητα του δημιουργού, το 12,2% με αυτή του ενορχηστρωτή, το 8,8% με την ιδιότητα του υπεύθυνου καλλιτεχνικού προγράμματος και το 4,4% έχει λάβει μέρος με την ιδιότητα του παραγωγού.

Στις ερωτήσεις από την Α35 έως και την Α41 μπορούσαν να απαντήσουν μόνο τα 763 άτομα που δήλωσαν ότι έχουν συμμετάσχει σε παράσταση που έλαβε χώρα σε κάποιο μέσο μαζικής επικοινωνίας, δηλαδή απάντησαν θετικά στην ερώτηση Α34.