συνδυασμοί ερωτήσεων / συμπεράσματα

Συνδυασμοί Ερωτήσεων / Συμπεράσματα:

Φύλο και Ηλικία

Τόπος διαμονής και φύλο

Φύλο και Ιδιότητα

Γυναίκες και μουσική ως αποκλειστική ή μη πηγή εισοδήματος

Γυναίκες και ηλικία

Φύλο και μουσικό είδος

Φύλο και όργανο ειδίκευσης

Είδη και ηλικία (καταγραφή χρονολογίας γέννησης)

Πιστοποίηση και Ηλικία

Εργασιακά / Εισόδημα

Χρόνια εργασίας και είδος / Χρόνια εργασίας και διδασκαλία

Τύπος εργοδοσίας και η μουσική ως αποκλειστική ή μη πηγή εισοδήματος

Τύπος εργοδοσίας και είδος μουσικής εξειδίκευσης

Χώροι εργασίας και η μουσική ως αποκλειστική ή μη πηγή εσόδων

Χώροι εργασίας και είδος μουσικής εξειδίκευσης

Χώροι εργασίας / Μουσικό είδος και φύλο

Χώροι εργασίας και πιστοποίηση

Πιστοποιημένη μουσική κατεύθυνση και χώροι εργασίας

Ασφάλιση και μουσική ως αποκλειστική ή μη πηγή εσόδων

Ασφάλιση και ηλικιακή κατηγορία / Ασφάλιση και χρόνια εργασίας

Σύγκριση κατηγοριών “1 - 5 χρόνια” και “21 χρόνια και πάνω”

Ασφάλιση και πιστοποίηση

Ασφάλιση και τύπος εργοδοσίας

Ασφάλιση και διδασκαλία

Εισόδημα και οργανοπαίχτες / Εισόδημα και συνδυασμός ιδιοτήτων

Μηνιαίο εισόδημα αποκλειστικά από τη μουσική και είδος μουσικής εξειδίκευσης

Παράγοντες που επηρεάζουν το μηνιαίο εισόδημα αποκλειστικά από τη μουσική

Εισόδημα και τύπος εργοδοσίας / Σύγκριση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα απασχόλησης

Εισόδημα και διασπορά / Εισόδημα αποκλειστικά από τη μουσική και χώροι εργασίας εκτός τόπου διαμονής

Σύγκριση των 2 μεγάλων αστικών κέντρων με την υπόλοιπη Ελλάδα

Τόπος διαμονής- Η μουσική ως κύρια ή μη εργασία- Εισόδημα αποκλειστικά από την μουσική

Τόπος διαμονής και ηλικία

Τόπος διαμονής και ηλικία / Η μουσική ως αποκλειστική πηγή εσόδων ή όχι

Τόπος διαμονής και χρόνια εργασίας / Εισοδηματικές κλίμακες των αμιγώς μουσικών

Τόπος διαμονής και φύλο / Σύγκριση γυναικών και ανδρών αμιγώς μουσικών

Lockdown και τύποι εργοδοσίας

ΜΜΕ

ΜΜΕ και όργανο εξειδίκευσης /ΜΜΕ και είδος μουσικής εξειδίκευσης

ΜΜΕ και ηλικία

ΜΜΕ και φύλο: η μουσική ως αποκλειστική ή μη πηγή εισοδήματος

ΜΜΕ και εισόδημα αποκλειστικά από τη μουσική

ΜΜΕ και χώροι εργασίας / ΜΜΕ και διασπορά

ΜΜΕ και ασφάλιση

ΜΜΕ, λήψη αμοιβής και η μουσική ως αποκλειστική ή μη πηγή εισοδήματος

ΜΜΕ και φύλο: Λήψη αμοιβής

Παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αμοιβής στα ΜΜΕ

ΜΜΕ και Πνευματικά Δικαιώματα

Αποποίηση (εκχώρηση) πνευματικών δικαιωμάτων

Διασπορά

Εξειδίκευση των μουσικών του δείγματος που μετακινούνται για λόγους εργασίας

Διασπορά και διοργανώσεις εξωτερικού

Διαμονή εκτός μόνιμου τόπου κατοικίας – Ηλικία

Διασπορά και παράγοντες που επηρεάζουν / Διασπορά και εισόδημα αποκλειστικά από τη μουσική

Διασπορά και Ασφάλιση / Διασπορά και ΜΜΕ

Εκπαίδευση / Διδασκαλία

Πρώτη επαφή και φύλο / Γενική εκπαίδευση

Γενική εκπαίδευση – Φύλο

Πιστοποίηση – Φύλο

Πιστοποίηση και μουσική ως αποκλειστική ή μη πηγή εισοδήματος

Πιστοποίηση και είδη μουσικής εξειδίκευσης

Δεδομένα σχετικά με τη διδασκαλία

Διδασκαλία και ηλικία

Διδασκαλία και χρόνια εργασίας

Διδασκαλία και είδος

Τρόποι διδασκαλίας και είδος

Διδασκαλία και Διασπορά