Διασπορά και παράγοντες που επηρεάζουν / Διασπορά και εισόδημα αποκλειστικά απο την μουσική