Ασφάλιση και ηλικιακή κατηγορία / Ασφάλιση και χρόνια εργασίας