Ασφάλιση και μουσική ως αποκλειστική ή μη πηγή εσόδων