Εισόδημα και διασπορά / Εισόδημα αποκλειστικά από τη μουσική και χώροι εργασίας εκτός τόπου διαμονής