Εισόδημα και οργανοπαίχτες / Εισόδημα και συνδυασμός ιδιοτήτων