Εισόδημα και τύπος εργοδοσίας / Σύγκριση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα απασχόλησης