Πιστοποιημένη μουσική κατεύθυνση και χώροι εργασίας