Σύγκριση των 2 μεγάλων αστικών κέντρων με την υπόλοιπη Ελλάδα