Τόπος διαμονής- Η μουσική ως κύρια ή μη εργασία- Εισόδημα αποκλειστικά από την μουσική