Τόπος διαμονής και φύλο / Σύγκριση γυναικών και ανδρών αμιγώς μουσικών