Χώροι εργασίας και η μουσική ως αποκλειστική ή μη πηγή εσόδων