ΜΜΕ και φύλο: η μουσική ως αποκλειστική ή μη πηγή εισοδήματος