ΜΜΕ και όργανο εξειδίκευσης /ΜΜΕ και είδος μουσικής εξειδίκευσης