ΜΜΕ, λήψη αμοιβής και η μουσική ως αποκλειστική ή μη πηγή εισοδήματος